acceptera alkoholtillstånd

Jean-Max Roger

Frankrike
Sancerre, Frankrike

Vi hittar denne producent i byn Bue längst i syd i Sancerre-distriktet.. Han vinifierar alla sina viner separat och håller isär alla jordarter, och vinerna uppvisar en skolboksmässig jordmånskaraktär. Mikroklimatet här är en smula varmare än i resten av Sancerre vilket ger stor komplexitet, och kanske är dem bland de mest lättillgängliga och lättförstådda av alla Sancerreviner? Parker klassar Roger som en Excellent producent här. Grundmurat gott rykte. Stockarnas snittålder är över 25 år.