acceptera alkoholtillstånd

Therese Abrahamsson, janake wine group

Ekologiskt, Fairtrade och BWI

Fler människor börjar bry sig om att både äta och dricka ekologiskt och vet kanske inte riktigt varför eller vad det finns för fler "bra" alternativ. Här kommer en kort sammanfattning om vad ekologiskt, fairtrade och BWI står för.    

Ekologiskt
De ekologiska odlarna tillåts inte att använda kemiska bekämpningsmedel, de har ersatt konstgödsel med naturgödsel och man låter ogräset växa istället för att ta bort det med massa gifter. Ett vin som är certifierat Ekologiskt vin innebär även att tillverkningen uppfyller vissa krav som EU ställt och en förbättrad miljöpåverkan såsom byggnader, produktionsprocesser och transporter.

 

Fairtrade
Fairtrade arbetar för att förbättra arbetsförhållandena inom vinodling i Afrika, Sydamerika, Georgien och Libanon.
Några av kriterierna är att det är tydliga begränsningar för kemikalieanvändning samt hälsofrämjande åtgärder. Man har krav på långsiktiga handelsrelationer, demokratiutveckling, krav på minimilöner som lägst, organisationsrätt och förbud mot barnarbete. Angivelser för ett minimipris som alltid ligger över produktionskostnaden.

 

BWI-Champions
BWI står för Biodiversity & Wine Initiative och de arbetar till största del med att försöka bevara naturen och landskap som är hotade av vinindustrin i Sydafrika.
Som BWI-Champion arbetar man med BWI och hjälper bl.a. till med att avsätta delar av egendomen till ”naturöar” så att bättre balans återuppstår, man vill ge mer tillbaka till naturen än man tar ut. Man är inte ekologiska, man prioriterar naturmetoder i bekämpning av skadegrepp. Allt syftar till maximal balans mellan naturen och jordbruket.

Det finns idag 27 stycken BWI-Champion varav Neethlingshof Estate och Uitkyk Wines är två av dessa.

Läs mer om BWI.

10 ekologiska/fairtrade viner: